Pracownicy Zakładu

mgr Aleksey Alekseev
doktorant
pokój 112/D, tel.: 5041

dr Maciej Bąk
adiunkt
pokój 120/D, tel.: 5045

dr hab. Przemysław Chełminiak
profesor UAM
pokój 116/D, tel.: 5056

dr hab. Agnieszka Cichy
profesor UAM
pokój 119/D, tel.: 5043

dr Wojciech Czart
starszy wykładowca
pokój 116/D, tel.: 5056

dr Przemysław Grzybowski
adiunkt
pokój 114/D, tel.: 5054

lic. Antoni Jankiewicz
magistrant
pokój 120/D

dr hab. Konrad J. Kapcia
kierownik zakładu, profesor UAM
pokój 108/D, tel.: 5051

prof. dr hab. Tomasz Kostyrko
profesor
pokój 105/D, tel.: 5048

prof. dr hab. Leon Kowalewski
profesor senior
pokój 113/D, tel.: 5040

lic. Łukasz Sokołowski
magistrant
pokój 112/D, tel.: 5041

dr hab. Andrea Lehmann-Szweykowska
profesor senior
pokój 107/D, tel.: 5050

dr hab. Tomasz Polak
profesor UAM
pokój 106/D, tel.: 5049

dr Marek Thomas
starszy wykładowca
pokój 109/D, tel.: 5052

dr hab. Ryszard Wojciechowski
profesor senior
pokój 107/D, tel.: 5050

mgr Yeimer Zambrano
doktorant
pokój 112/D, tel.: 5041

Współpracowali z nami -> tutaj <-