1. Przejdź do Treść
  2. Przejdź do Menu główne

Data publikacji w serwisie: 23 maja 2024 r.

XXVI Minisympozjum Fizyki Statystycznej

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w XXVI Minisympozjum Fizyki Statystycznej, które odbędzie się 24 maja 2024 r. na Wydziale Fizyki UAM w sali 6/7.

Z ZTMS swoje wykłady przedstawi 3 pracowników:

  • prof. UAM dr hab. Agnieszka Cichy: Przemiana półmetal – nadprzewodnik oraz spinowo-spolaryzowana faza nadprzewodząca na sieci plastra miodu
  • prof. UAM dr hab. Konrad Kapcia: Modelowanie ultraszybkiej dynamiki namagnesowania wywołanej promieniowaniem X w ferromagnetykach
  • prof. UAM dr hab. Tomasz Polak: Imaginary time correlations

Minisympozjum Fizyki Statystycznej jest cyklicznym spotkaniem fizyków zajmujących się zagadnieniami fizyki statystycznej. Celem spotkań jest wymiana informacji o najnowszych trendach w fizyce statystycznej oraz w pokrewnych działach fizyki, prezentacja osiągnięć ośrodków biorących udział w sympozjum oraz promocja młodszych pracowników nauki, szczególnie doktorantów.


XXVI Minisympozjum Fizyki Statystycznej
Wydział Fizyki UAM, Poznań 24 maja 2024
Campus Morasko, Collegium Physicum, sala 6/7

Program

10.15 – 10.40: Przyjazd i spotkanie uczestników przy kawie i poczęstunku
10.40 – 10.45 Oficjalne otwarcie Sympozjum (prof. Grzegorz Kamieniarz)
I Sesja (Chairman: prof. Radosław Szczęśniak)
10.45- 11.05 Dr hab. prof. UAM Agnieszka Cichy: Przemiana półmetal – nadprzewodnik oraz spinowo-spolaryzowana faza nadprzewodząca na sieci plastra miodu
11.05 – 11.25 Dr Iza Wrona (P.Cz.): Efektywny sposób selekcji potencjalnych kandydatów na nadprzewodniki wysokotemperaturowe w dwuskładnikowych układach bogatych w wodór
11.25 – 11.45 Prof. Romuald Lemański (INTiBS): Multiorbitalny model Hubbarda ze sprzężeniem spin-orbita
11.45 – 12.05 Dr Wiktor Wolak (UZ): Wpływ zjawiska parowania na dynamikę zawiesiny nanocząstek magnetycznych
12.05 – 12.25 Prof. Andrzej Drzewiński (UZ): Wpływ nanocząstek tlenku żelaza na właściwości adsorpcyjne krzemionki
Przerwa obiadowa 12.25 – 13.45
II Sesja (Chairman: prof. Romuald Lemański)
13.45 – 14.30 Dr hab. prof. UAM Konrad Kapcia: Modelowanie ultraszybkiej dynamiki namagnesowania wywołanej promieniowaniem X w ferromagnetykach
14.30 – 14.45 Przerwa kawowa
III Sesja (Chairman: prof. Andrzej Drzewiński)
14.45 – 15.05 Dr hab. prof. UAM Tomasz Polak: Imaginary time correlations
15.05 – 15.25 Mgr Maciej Kalka (AGH): Dynamiczna entropowa miara nieklasyczności w badaniu stanów kota Schrödingera
15.25 – 15.45 Dr hab. prof. UW Jacek Wojtkiewicz: O niecałkowalności trójwymiarowego modelu Isinga
15.45 – 16.05 Dr Bartosz Brzostowski (UWr): Własności strukturalne i elektronowe nanorurek węglowych o małych średnicach – symulacje DFT
16.05 – 16.25 Dr Aleksandra Napierala-Batygolska (UAM): Machine-learning approach to broadband ferromagnetic resonance for YIG thin film
16.25 – 16.30 Pożegnanie uczestników i zakończenie spotkania (prof. Romuald Lemański)


Zobacz też: https://www.fizyka.amu.edu.pl/wydarzenia/wydarzenia-wydzialu/konferencje/xxvi-minisympozjum-fizyki-statystycznej